Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.1.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Trzęsów

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Trzęsów
IOŚ.271.1.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-06-07 10:00:00
2021-06-07 10:15:00
2021-07-06

: 2021-05-20 09:13:52
: Sowa Grażyna