Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

ZP/2/2019 - Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

Informacje o zamówieniu
Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
ZP/2/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-07-01 11:00:00
2019-07-01 12:00:00
60 dni

: 2019-04-30 09:15:27
: Kosek Paweł