Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

ZP/2/2019 - Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 43 2019-04-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ doc 64 2019-04-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 1 doc 44 2019-04-30
Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 5 xml 139 2019-04-30
Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu - załącznik nr 3 docx 15 2019-04-30
Umowa wzór - załącznik nr 4 doc 58 2019-04-30
Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 xls 487 2019-04-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 28 2019-05-29
Powiadomienie o zmianach w SIWZ II doc 25 2019-06-07
Powiadomienie o zmianach w SIWZ III doc 20 2019-06-14
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 295 2019-05-29
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II docx 31 2019-06-07
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ III doc 21 2019-06-11
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ IV doc 24 2019-06-14
Odwołania
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 38 2019-05-07
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania II doc 34 2019-05-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty grupa 13 docx 18 2019-09-11
Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty grupa 13 i 22 docx 15 2019-12-11
Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty grupa 29 docx 18 2019-09-11
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2019-07-03
Odpowiedź na odwołanie docx 23 2019-05-09
Odpowiedź na odwołanie II docx 27 2019-05-17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 76 2019-05-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 89 2019-06-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 74 2019-06-14
Umowa wzór - załącznik nr 4 II doc 59 2019-06-07
Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 II xls 486 2019-05-29
Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 III xls 488 2019-06-07