Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOŚ.271.1.2024 - Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną

Informacje o zamówieniu
Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną
IOŚ.271.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-13 10:00:00
2024-02-13 10:15:00
2024-03-13

: 2024-01-26 08:49:44
: Sowa Grażyna