Zamawiający
Gmina Szczytniki
Szczytniki 139
62-865 Szczytniki
Tel.: 62 7625001
Faks: 62 7625274
Adres strony internetowej: www.szczytniki.ug.gov.pl

IOS.271.8.2021 - Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km"
IOS.271.8.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-09-15 10:00:00
2021-09-15 10:15:00
2021-10-14

: 2021-08-25 08:48:10
: Sowa Grażyna