Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-550/18 - Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do E-book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library od 01.01.2019 do 31.12.2019

Informacje o zamówieniu
Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do E-book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library od 01.01.2019 do 31.12.2019
KC-zp.272-550/18
przetarg nieograniczony
Usługi
2018-12-03 09:30:00
2018-12-03 10:00:00
60 dni

: 2018-11-20 12:50:57
: Kraińska Joanna