Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-550/18 - Dostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do E-book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital Library od 01.01.2019 do 31.12.2019
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 198 2018-11-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61 2018-11-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23 2018-12-03
JEDZ doc 80 2018-11-20
Wzór formularza oferty doc 30 2018-11-20
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 1 doc 31 2018-11-20
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 2 doc 31 2018-11-20
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 3 doc 29 2018-11-20
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 4 doc 29 2018-11-20
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 5 doc 32 2018-11-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ESPD xml 189 2018-11-20
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2018-12-03