Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.009.Zp.2023 - Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)
Z.II.260.009.Zp.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-28 09:00:00
2023-02-28 09:30:00
2023-03-29

: 2023-02-06 07:53:21
: Tabor Piotr