Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.017.Zp.2023 - Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Z.II.260.017.Zp.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-03-15 09:00:00
2023-03-15 09:30:00
2023-04-13

: 2023-03-07 17:57:50
: Tabor Piotr