Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.042.Zp.2021 - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

Informacje o zamówieniu
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
Z.II.260.042.Zp.2021
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-11-19 14:00:00
2021-11-19 14:10:00
2022-02-16

: 2021-10-15 09:10:59
: Tabor Piotr