Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

86/2020 - Dostawa medycznych środków technicznych

Data publikacji: 05.10.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
32659,20 zł brutto
Zadanie 2 -
107730,00 zł brutto
Zadanie 3 -
54432,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu (86-2020) docx 32 2020-09-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ (86-2020) docx 107 2020-09-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
86-2020 formularz oferty xls 118 2020-09-22
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
86-2020 pytania doc 61 2020-09-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 86-2020 docx 23 2020-10-05
86-2020 sprostowanie doc 45 2020-09-30