Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

86/2020 - Dostawa medycznych środków technicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa medycznych środków technicznych
86/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-05 12:00:00
2020-10-05 12:30:00
2020-11-03

: 2020-09-22 10:14:26
: Wasilczyk Iwona