Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.11.2023 - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - dz. 546/5 w msc. Gosprzydowa - gm. Gnojnik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.05.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

158279,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 168 2023-05-08
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie 23.05 pdf 37 2023-05-23
Ogłoszenie o zmianie pdf 37 2023-05-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 599 2023-05-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1.Formularz oferty docx 83 2023-05-08
2.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 75 2023-05-08
3.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 75 2023-05-08
4.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 78 2023-05-08
5.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 79 2023-05-08
6.Oświadczenie wykonawcy ws grupy kapitałowej docx 80 2023-05-08
7.Projekt umowy pdf 553 2023-05-08
8.Dokumentacja projektowa zip 3554 2023-05-08
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ nr 2.BES pdf 354 2023-05-23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ pdf 297 2023-05-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 zip 24383 2023-05-23
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1.BES pdf 408 2023-05-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 357 2023-05-29
Informacja z otwarcia ofert pdf 366 2023-05-29
9.Projekt zagospodarowania terenu pdf 1891 2023-05-09