Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/88/2022 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Data publikacji: 16.08.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
100000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
40000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2022-BZP 00283762-01 pdf 110 2022-07-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) - pakiety doc 60 2022-07-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zal 2_1 opz część 1 7z 5525 2022-07-29
zal 2_2 opz część 2 7z 1423 2022-07-29
zal 3 wzor umowy docx 47 2022-07-29
zał 1 formularz oferty + oświadczenie docx 33 2022-07-29