Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/88/2022 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Informacje o zamówieniu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
BZP/271/88/2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-16 09:00:00
2022-08-16 09:15:00
2022-09-14

: 2022-07-29 10:54:40
: Pacek Bogdan