Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

3/2021 - Usługi serwisu sprzętu medycznego na okres 6 miesięcy

Data publikacji: 16.03.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
67392,65 zł brutto
Zadanie 2 -
22680,00 zł brutto
Zadanie 3 -
63900,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 3/2021 pdf 103 2021-03-04
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3-2021 pdf 35 2021-03-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 48 2021-03-04
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2021-03-04
Formularz oferty elektronicznej xls 107 2021-03-04
Opis przedmiotu zamówienia docx 29 2021-03-04
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27 2021-03-04
Sposób przeprowadzania usługi docx 15 2021-03-04
Wzór umowy doc 200 2021-03-04
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25 2021-03-04
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3-2021 docx 34 2021-03-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia treści SWZ 3-2021 docx 25 2021-03-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21 2021-03-16