Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

3/2021 - Usługi serwisu sprzętu medycznego na okres 6 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługi serwisu sprzętu medycznego na okres 6 miesięcy
3/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-03-16 11:00:00
2021-03-16 12:00:00
2021-04-14

: 2021-03-04 12:27:12
: Laszkiewicz - Wakuluk Ewelina