Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

121/2020 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz akcesoriów okulistycznych

Data publikacji: 16.02.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
270000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
6750,00 zł brutto
Zadanie 3 -
9720,00 zł brutto
Zadanie 4 -
8100,00 zł brutto
Zadanie 5 -
270000,00 zł brutto
Zadanie 6 -
702,00 zł brutto
Zadanie 7 -
81000,00 zł brutto
Zadanie 8 -
23500,00 zł brutto
Zadanie 9 -
87532,00 zł brutto
Zadanie 10 -
735264,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 121-2020 pdf 233 2020-12-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63 2020-12-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-28
Ogloszenia 121 pdf 233 2020-12-28
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 146 2020-12-28
Wzór umowy docx 31 2020-12-28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-02-16
zmiana ogłoszenia 121 pdf 66 2021-02-12
zmiana ogłoszenia 121-2020 pdf 66 2021-02-10
Modyfikcaja do udzielonych odpowiedzi z dn. 05.02 i zmiana terminu składania docx 15 2021-02-08
zapytania i zmiana terminu składania ofert 121 docx 24 2021-02-05
Zmiana ogłoszenia - 121 pdf 64 2021-01-29
Zmiana terminu 121 docx 16 2021-01-25
Sprostowanie 121 docx 15 2021-01-04
Załącznik nr 1.1 docx 14 2021-01-04