Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.052.2019 - Dostawa systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_052_19_SIWZ_podpis pdf 429 2019-06-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_052_19_Załącznik _Nr3_do_SIWZ_Wzór _oferty doc 70 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr1_do_SIWZ_JEDZ zip 89 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr2_do_SIWZ_Dokumenty_dotyczące_ przynależności_do_ grup docx 34 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr4_do_SIWZ_ Formularz_ asortymentowo_cenowy xls 36 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr5_do_SIWZ_Opis_ Przedmiotu_ Zamówienia_ parametry_gran doc 70 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 17 2019-06-13
ZP_052_19_Załącznik_Nr7_do_SIWZ_Wzór_umowy_ Depozyt doc 141 2019-06-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_052_19_Ogłoszenie_o_zamówieniu pdf 1145 2019-06-13