Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.052.2019 - Dostawa systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemów do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej
ZP.052.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-07-18 10:30:00
2019-07-18 11:00:00
60 dni

: 2019-06-13 13:45:58
: Pietruszyńska Urszula