Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-38-2022 - Dostawa wraz z montażem lampy operacyjnej dwuczaszowej z dwoma dodatkowymi ramionami do monitorów medycznych
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 11.07.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

115725,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 99 2022-06-23
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38 2022-07-06
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 59 2022-06-23
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 27 2022-06-23
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamóweinia doc 102 2022-06-23
Zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2022-06-23
Zał. nr 4 - Istotne postanowienia umowy docx 73 2022-06-23
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24 2022-07-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18 2022-07-11
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2022-07-11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 20 2022-07-06