Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-23-2020 Dostawa mebli medycznych na potrzeby Centrum Rehabilitacji i Zakładu Rehabilitacji 2020-05-06 09:00:00
DZP-270-27-2020 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego 2020-06-12 09:00:00
DZP-270-31-2020 Sukcesywne dostawy produktów do żywienia dojelitowego 2020-06-12 11:00:00
DZP-270-28-2020 Dostawa myjni - dezynfektorów 2020-06-12 11:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-30-2020 Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego 2020-06-10 11:00:00
DZP-270-19-2020 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 2020-06-12 12:00:00