Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-15-2024 Sukcesywne dostawy bielizny jednorazowego użytku 30.04.2024
11:00:00
DZP-270-19-2024 Sukcesywna dostawa materiałów szewnych: nici, staplerów 29.04.2024
11:00:00
DZP-270-18-2024 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 26.04.2024
11:00:00
DZP-270-12-2024 Sukcesywna dostawa śrub kaniulowanych CCS oraz płytek LCP. 25.04.2024
11:00:00
DZP-270-16-2024 Sukcesywne dostawy gazów medycznych - II 22.04.2024
11:00:00
DZP-270-17-2024 Dostawa sprzętu komputerowego 19.04.2024
11:00:00
DZP-270-14-2024 Zakup antystatycznego wózka platformowego - III 18.04.2024
11:00:00
DZP-270-10-2024 Zakup aparatu USG dla poradni urologicznej 17.04.2024
11:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń