Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-52-2020 Rozbudowa sieci LAN 2020-10-26 09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń