Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-34-2023 Modernizacja i rozbudowa do 20 stanowisk centralnego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego Monako wraz z integracją systemu ze szpitalnym systemem HIS AMMS w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy" 13.10.2023
11:00:00
DZP-270-33-2023 Zakup aparatu USG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy" 12.10.2023
11:00:00
DZP-270-32-2023 Zakup pomp infuzyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy" 11.10.2023
11:00:00
DZP-270-30-2023 Zakup aparatów KTG w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy" 10.10.2023
11:00:00
DZP-270-61-2023 Sukcesywne dostawy sprzętu do ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego 3-D, stymulatorów z funkcją resynchronizacji, balon do litotrypsji wewnątrznaczyniowej 05.10.2023
11:00:00
DZP-270-64-2023 Zakup systemu kopii zapasowych wraz ze sprzętem 19.09.2023
09:00:00
DZP-270-47-2023 Sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatury do OB 14.09.2023
11:00:00
DZP-270-53-2023 Wymiana stacji pomp próżni w Budynku Głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy 11.09.2023
11:00:00
DZP-270-58-2023 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych 30.08.2023
11:00:00
DZP-270-55-2023 Sukcesywne dostawy materiałów do endoskopii 10.08.2023
11:00:00
Poprzednie Następne