Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-1-2024 Adaptacja pomieszczeń istniejącej pracowni tomografii komputerowej do wymogów tomografu komputerowego uCT780. 26.01.2024
11:00:00
DZP-270-79-2023 Adaptacja pomieszczeń istniejącej pracowni tomografii komputerowej do wymogów tomografu komputerowego uCT780 wraz z odkupem i demontażem tomografu Toshiba Aquilion 64. 22.12.2023
11:00:00
DZP-270-19-2023 Przebudowa Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii 06.06.2023
11:00:00
DZP-270-21-2023 Rozbudowa Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego - II 18.04.2023
11:00:00
DZP-270-12-2023 Rozbudowa Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego 20.03.2023
11:00:00
DZP-270-73-2022 Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem ukłądu SZR oraz modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV , transformatorów wraz z instalacją baterii kondensatorów na terenie Szpitala im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy 10.01.2023
11:00:00
DZP-270-9-2022 1. a) Wymiana agregatów prądotwórczych wraz z montażem SZR 1. b) Modernizacja budynku stacji transformatorowej 15/0, 4kV, wymiana rozdzielnicy 0,4 kV, transformatorów oraz instalacja baterii kondensatorów 03.10.2022
11:00:00
DZP-270-35-2022 DZP-270-35-2022 Modernizacja pomieszczeń pawilonu łóżkowego na Oddziale Covid-19 - instalacje tlenowe 29.07.2022
11:00:00
DZP-270-15-2022 Rozbudowa sieci LAN - etap 2 01.03.2022
11:00:00
DZP-270-48-2021 Rozbudowa sieci LAN 08.12.2021
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-8-2024 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych 11.03.2024
11:00:00
DZP-270-9-2024 Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów Szpitala i jego terenu - II 08.03.2024
11:00:00
DZP-270-7-2024 Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów Szpitala i jego terenu 09.02.2024
11:00:00
DZP-270-4-2024 Aktualizacja systemu Infomedica część Administracyjna do obowiązujących przepisów prawa 19.01.2024
11:00:00
DZP-270-35-2023 Przegląd aparatury medycznej 15.01.2024
11:00:00
DZP-270-62-2023 Usługa prania bielizny szpitalnej 12.09.2023
11:00:00
DZP-270-60-2023 Usługa pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu RPKP. 06.01.01-04-0006/18 pn. "Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" 08.09.2023
11:00:00
DZP-270-59-2023 Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia i dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy - II 28.08.2023
11:00:00
DZP-270-57-2023 Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia i dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy 16.08.2023
11:00:00
DZP-270-22-2023 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny w Centrum Rehabilitacji i innych komórkach organizacyjnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy 14.04.2023
11:00:00
Poprzednie Następne