Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-26-2020 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych 2020-05-19 11:00:00
DZP-270-24-2020 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 - 31.12.2021 2020-05-06 11:00:00
DZP-270-18-2020 Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki I 2020-04-20 11:00:00
DZP-270-21-2020 Dostawa 9 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą 2020-04-20 09:00:00
DZP-270-7-2020 Sukcesywne dostawy leków 2020-03-06 09:00:00
DZP-270-10-2020 Sukcesywne dostawy leków do programu lekowego na WZW C (Glekaprewir + pibrentaswir) 2020-02-11 09:45:00
DZP-270-46-2019 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, płynów do irygacji i innych 2019-09-25 10:00:00
DZP-270-41-2019 Sukcesywne dostawy leków 2019-09-25 09:00:00
DZP-270-38-2019 Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Poprawa dostepności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca". Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0075/17 współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2019-07-19 11:00:00
DZP-270-33-2019 Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki I 2019-07-10 11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-270-29-2020 Usługa prania bielizny szpitalnej 2020-05-26 11:00:00
DZP-270-25-2020 Usługa prania bielizny szpitalnej 2020-04-30 11:00:00
DZP-270-20-2020 Usługa prania bielizny szpitalnej 2020-04-06 09:00:00