Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/30/2021 - Zaangażowanie do projektu lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 04.10.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
42750,00 zł brutto
Zadanie 2 -
85500,00 zł brutto
Zadanie 3 -
299250,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 1476 2021-09-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
EP_30_2021_unieważnienie postępowania doc 619 2021-10-04
08d98343-ef74-09a1-fe7c-080001c7a35c pdf 38 2021-09-29
EP_30_2021_Informacja o zmianie - terminy doc 673 2021-09-29
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122 2021-09-23