Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.56.2023.RM - Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych

Data publikacji: 11.08.2023, godz. 11:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
20000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
20000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.07.2023 pdf 180 2023-07-25
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.08.2023 pdf 44 2023-08-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ ZP.271.1.56.2023-sig pdf 683 2023-07-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
dokumentacja cz. 2 7z 44674 2023-07-25
dokumentacja cz.1 7z 55488 2023-07-25
formularz oferty oraz załączniki w wersji edytowalnej doc 264 2023-07-25
Harmonogram I - rzeczowo finansowy Rogi doc 72 2023-07-25
Harmonogram II - rzeczowo finansowy Rogi doc 71 2023-07-25
PPU - cz. I pdf 797 2023-07-25
PPU - cz. II pdf 799 2023-07-25
Zał nr. 1 -zakres robót - część II pdf 950 2023-07-25
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ ZP.271.1.56.2023 - aktualizacja 03.08.2023 r.-sig pdf 1054 2023-08-03
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
(2) Wyjaśnienia treści SWZ 03.08.2023 (modyfikacja i zmiana terminu TSO,TOO, pdf 913 2023-08-03
(1) Wyjaśnienia treści SWZ 02.08.2023-sig pdf 412 2023-08-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.1.56.2023-sig pdf 314 2023-08-11