Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.56.2023.RM - Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
ZP.271.1.56.2023.RM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-11 11:45:00
2023-08-11 12:00:00
2023-08-29 11:45:00
2023-08-29 12:00:00
2023-09-09

: 2023-07-25 12:14:35
: Mikołajewicz Rafał