Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

102/2019 - Dostawa systemów do krążenia pozaustrojowego

Data publikacji: 09.01.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
680400,00 zł brutto
Zadanie 2 -
205200,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
102-2019 ogłoszenie pdf 142 2019-12-02
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
102-2019 SIWZ docx 64 2019-12-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
102-2019 wzór umowy docx 44 2019-12-02
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-12-02
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-12-02
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-12-02
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-12-02
Wzór oferty na dostawy doc 30 2019-12-02
Załacznik nr 1.1 do formularza oferty docx 43 2019-12-02
Załacznik nr 1.2 do formularza oferty docx 37 2019-12-02
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-12-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2020-01-09
102-2019 pytania docx 18 2020-01-02
102-2019 zmiana ogłoszenia pdf 69 2020-01-02
102-2019 zmiana terminu składania ofert doc 46 2019-12-30