Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/3357/D/22 - Dostawa zestawu mikroskopu stereoskopowego z kamerą cyfrową
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.08.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

163000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 48 2022-08-12
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 64 2022-08-12
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załacznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy v2 (3) docx 29 2022-08-12
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 46 2022-08-12
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 19 2022-08-12
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 28 2022-08-12
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 91 2022-08-12
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) pdf 162 2022-08-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjasnienia tresci SWZ nr 2 pdf 235 2022-08-19
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 162 2022-08-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 40 2022-08-26