Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP/1220/D/20 Dostawa sprzetu komputerowego - 7 Części, nr przetargu ZP/1220/D/20
ZP/1348/D/20 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem serwera komputerowego dla Wydziału Biologii UAM
ZP/38/B/20 naprawa elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UAM przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu
ZP/621/U/20 wykonanie projektu przebudowy budynku byłej akumulatorowni na potrzeby Biura Obsługi Studenta Wydziału Prawa i Administracji UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu
ZP/23/B/20 naprawa elewacji budynków WCZT polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych
ZP/349/D/20 Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
ZP/1064/D/20 dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/255/U/20 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku Koszarowca przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
ZP/652/D/20 Dostawa serwera komputerowego
ZP/126/D/20 dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poprzednie Następne