Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP/3748/D/19 Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów
ZP/3354/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci.
ZP/3093/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 4 części
ZP/1707/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części
ZP/2927/D/19 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów).
ZP/2201/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - zamówienie podzielone na 5 części
ZP/2678/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów - III partie
ZP/1977/D/19 dostawa mebli biurowych wraz z montażem i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie DS. Babilon Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych i krzeseł oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz krzeseł i foteli biurowych do Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/395/U/19 grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci
ZP/305/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.
Poprzednie Następne