Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
ZP/5149/D/19 dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II
ZP/4532/D/19 dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum Finansowo-Księgowego - Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ZP/2681/U/19 usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę
ZP/5029/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 6 części
ZP/3993/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej.
ZP/4107/D/19 dostawa zestawu przełączników sieciowych i dostawa zestawu licencji oprogramowania dla zestawu przełączników sieciowych - zamówienie podzielone na 2 części
ZP/4019/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 4 części
ZP/3748/D/19 Sukcesywna dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów
ZP/3354/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci.
ZP/3093/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 4 części
Poprzednie Następne