Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/20/B/20 rewitalizacja altany parkowej zlokalizowanej na terenie Ogrodu Botanicznego UAM przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu 2020-06-29 10:00:00
ZP/45/B/20 Roboty remontowe w obiektach UAM: remont instalacji oświetleniowej w hallu głównym oraz szatni budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu montaż ścianek aluminowych p.poż. wraz z robotami budowlanymi w budynku Domu Akademickiego UAM przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu remont piwnicy w budynku głównym - przeziemie budynku Obserwatorium Astronomicznego UAM przy ul. Słonecznej 36 w Poznaniu 2020-06-22 10:00:00
ZP/38/B/20 naprawa elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UAM przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu 2020-05-25 10:00:00
ZP/23/B/20 naprawa elewacji budynków WCZT polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych 2020-05-11 10:00:00
ZP/20/B/19 remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu 2019-04-18 10:00:00
ZP/122/B/18 prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B 2019-01-08 10:00:00
ZP/105/B/18 dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM 2018-12-11 10:00:00
ZP/102/B/18 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I 2018-11-30 10:00:00
ZP/75/B/18/2 adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu 2018-11-28 10:00:00
ZP/95/B/18 remont toalet w budynku Collegium Minus [Aula Uniwersytecka] przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu 2018-10-30 10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/1229/D/20 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2020-06-19 10:00:00
ZP/1220/D/20 Dostawa sprzetu komputerowego - 7 Części, nr przetargu ZP/1220/D/20 2020-06-18 10:00:00
ZP/1348/D/20 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem serwera komputerowego dla Wydziału Biologii UAM 2020-05-27 10:00:00
ZP/349/D/20 Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 2020-04-29 11:00:00
ZP/1064/D/20 dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2020-04-29 10:00:00
ZP/652/D/20 Dostawa serwera komputerowego 2020-03-25 10:30:00
ZP/126/D/20 dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2020-03-18 10:00:00
ZP/6917/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrometru NMR 600 MHz 2020-03-12 10:00:00
ZP/6232/D/1/19 dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS 2020-03-10 10:00:00
ZP/6986/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części 2020-03-05 10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/810/U/20 Usługa sprzątania u budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2020-06-30 10:00:00
ZP/103/U/I/20 Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych oraz ciągów komunikacyjnych w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu 2020-05-22 10:00:00
ZP/621/U/20 wykonanie projektu przebudowy budynku byłej akumulatorowni na potrzeby Biura Obsługi Studenta Wydziału Prawa i Administracji UAM przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu 2020-05-18 10:00:00
ZP/255/U/20 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku Koszarowca przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2020-04-20 10:00:00
ZP/103/U/20 Usługa codziennego sprzątania i utrzymania czystości klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych oraz innych powierzchni w Budynku Dydaktycznym przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu 2020-03-20 10:00:00
ZP/3286/U/19 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UAM 2020-03-04 10:00:00
ZP/3084/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2020-02-12 10:00:00
ZP/2681/U/19 usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę 2019-12-12 10:00:00
ZP/1707/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-08-19 10:30:00
ZP/1436/D/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) 2019-08-02 10:00:00
Poprzednie Następne