Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/20/B/19 remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu 2019-04-18 10:00:00
ZP/122/B/18 prace remontowe w dziekanacie Wydziału Neofilologii w Collegium Novum UAM, budynek B 2019-01-08 10:00:00
ZP/105/B/18 dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM 2018-12-11 10:00:00
ZP/102/B/18 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Heliodori Święcicki UAM w Poznaniu dla potrzeb laboratorium Wydziału Anglistyki - Etap I 2018-11-30 10:00:00
ZP/75/B/18/2 adaptacja akustyczna pracowni protetyki słuchu 2018-11-28 10:00:00
ZP/95/B/18 remont toalet w budynku Collegium Minus [Aula Uniwersytecka] przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu 2018-10-30 10:00:00
ZP/84/B/18 naprawa gzymsu nad wejściem głównym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w Poznaniu 2018-09-26 10:00:00
ZP/69/B/18 dokończenie wymiany instalacji strukturalnej na parterze i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM 2018-09-14 10:00:00
ZP/61/B/18 roboty remontowe w obiektach UAM: część 1. remont sanitariatów damskich, męskich i dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu część 2. naprawa posadzek z żywicy epoksydowej w przyziemiu budynku Centrum NanoBioMedycznego 2018-08-13 10:00:00
ZP/62/B/18 remont sanitariatu z dostępem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Tłumaczy w budynku Collegium Chemicum UAM 2018-07-13 10:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/5149/D/19 dostawę wraz z montażem wyposażenia budynku w związku z "Przebudową i rozbudową domu studenckiego "Hanka" przy Al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap II 2020-01-28 10:00:00
ZP/4046/D/19 Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla punktów odbioru gazu w 7 obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2020-01-03 11:00:00
ZP/5672/D/19 Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami 2019-12-30 10:30:00
ZP/3286/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAM 2019-12-20 10:00:00
ZP/4532/D/19 dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz sprzętu AGD dla Centrum Finansowo-Księgowego - Kwestura, Sekcja Księgowości i Kosztów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli biurowych sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2019-12-19 10:00:00
ZP/5029/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 6 części 2019-12-12 10:00:00
ZP/3993/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej. 2019-12-10 10:00:00
ZP/4107/D/19 dostawa zestawu przełączników sieciowych i dostawa zestawu licencji oprogramowania dla zestawu przełączników sieciowych - zamówienie podzielone na 2 części 2019-10-29 10:00:00
ZP/4019/D/19 dostawa sprzętu komputerowego - 4 części 2019-10-14 10:00:00
ZP/3628/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III partie 2019-10-09 10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/3084/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 2020-02-12 10:00:00
ZP/2681/U/19 usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za granicę 2019-12-12 10:00:00
ZP/1707/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-08-19 10:30:00
ZP/1436/D/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) 2019-08-02 10:00:00
ZP/395/U/19 grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci 2019-06-26 10:00:00
ZP/2864/U/18 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-05-10 10:00:00
ZP/2863/U/18 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Collegium Novum UAM 2019-04-10 10:00:00
ZP/113/U/19 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części 2019-03-26 10:00:00
ZP/472/U/19 usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach bużdzetu Sekcji Promocji i Redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie wraz z dostawą sukcesywną do UAM: część 1 - usługi poligraficzne dla realizacji zadań Sekcji Promocji część 2 - usługi poligraficzne dla realizacji zadania Redakcji Życia Uniwersyteckiego 2019-03-22 10:00:00
ZP/117/U/19 świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych 2019-02-27 10:00:00
Poprzednie Następne