Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP/5277/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części 2020-02-19 10:00:00
ZP/15/D/20 Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych 2020-02-26 10:00:00
ZP/7168/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) 2020-03-02 10:30:00
ZP/7424/D/19 Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu użytkowania Spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD i FDCD w funkcji temperatury Dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu SONATA BIS 2020-03-03 10:00:00
ZP/5672/D/19/1 Dostawa serwera obliczeniowego typu "rack" wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami 2020-03-04 10:30:00
ZP/6986/D/19 Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Części 2020-03-05 10:00:00
ZP/6232/D/1/19 dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS 2020-03-10 10:00:00
ZP/6917/D/19 Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrometru NMR 600 MHz 2020-03-12 10:00:00
ZP/126/D/20 dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2020-03-18 10:00:00