Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

22/SZ/2020 - Dostawa podłoży i zestawów diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów do Laboratorium Mikrobiologicznegoj USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14

Data publikacji: 01.02.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
112200,00 zł brutto
Zadanie 2 -
137865,67 zł brutto
Zadanie 3 -
223000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 61 2020-12-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
formularz ofertowy załącznik nr 2 docx 21 2020-12-18
grupa kapitałowa docx 14 2020-12-18
Jedz - Załacznik nr 3 docx 52 2020-12-18
opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 docx 42 2020-12-18
wzór umowy wraz z umową przetwarzania i protokołami docx 52 2020-12-18
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 16 2020-12-18
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 12 2020-12-18
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 13 2020-12-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej doc 42 2021-03-02
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2021-02-01
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 16 2021-01-15
odpowiedzi na pytania doc 68 2021-01-11
odpowiedzi na pytania nr 2 doc 48 2021-01-11
ogłoszenie o zamówieniu docx 28 2020-12-18