Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

19/ZP/2022/U - Dostawa produktów leczniczych - 3 zadania

Data publikacji: 10.10.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
172372,73 zł brutto
Zadanie 2 -
62104,48 zł brutto
Zadanie 3 -
24966,95 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152 2022-09-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 146 2022-11-28
Powiadomienie o wyborze STRONA pdf 622 2022-11-07
Informacja z otwarcia ofert pdf 439 2022-10-10
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 38 2022-10-10
Odpowiedzi na zapytania w zakresie SWZ pdf 543 2022-10-04
SWZ pdf 1042 2022-09-28
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty docx 31 2022-09-28
Załącznik nr 2 do SWZ xls 36 2022-09-28
Załącznik nr 3a do SWZ - wzór umowy pdf 577 2022-09-28
Załącznik nr 3b do SWZ - wzór umowy pdf 580 2022-09-28
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ doc 261 2022-09-28
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie docx 25 2022-09-28