Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

Wyniki
Sygnatura Temat
28/ZP/2022/U „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” w ramach 2 pakietów (części)
36/ZP/2022/K Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach
01/ZP/2022/K Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"
30/ZP/2021/U Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"
29/ZP/2021/K Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach
33/ZP/2021/K Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II
28/ZP/2021/K Usługi ochrony budynków i terenu szpitala w Pilchowicach
26/ZP/2021/K Usługi transportu sanitarnego dla Szpitala w Pilchowicach
23/ZP/2021/K Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach
12/ZP/2021/U Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
23/ZP/2021/K Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach
25/ZP/2021/K Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach.
12/ZP/2021/U Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
20/ZP/2021/K Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - postępowanie II
16/ZP/2021/K Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".
05/ZP/2021/K Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
04/ZP/2021/K Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach
01/ZP/2021/U Dostawy leków dla szpitala w Pilchowicach
36/ZP/2020/P Zakup mobilnej izolatki dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzeniania się skutków choroby zakaźnej COVID-19.
33/ZP/2020/P Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Poprzednie Następne