Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń