Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
17/ZP/202/K Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj 04.08.2022
10:30:00
14/ZP/2022/K Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj" - 2 zadania 30.06.2022
10:30:00
7/ZP/2022/K Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj 12.05.2022
10:30:00
06/ZP/2022/K Remont pomieszczeń w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach - 2 zadania. 05.05.2022
10:30:00
01/ZP/2022/K Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, dostosowanie stolarki drzwiowej dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach" 28.02.2022
10:00:00
04/ZP/2021/K Wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach 11.05.2021
10:00:00
21/ZP/2020 Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap II 21.07.2020
10:00:00
18/ZP/2020 Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II) 07.07.2020
10:00:00
15/ZP/2020/P Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach - etap I. 15.06.2020
10:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
28/ZP/2022/U „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” w ramach 2 pakietów (części) 12.01.2023
10:30:00
37/ZP/2022/K Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy w zakresach podzielonych na 3 zadania (pakiety) 02.12.2022
09:30:00
21/ZP/2022/K Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników, środków opatrunkowych i dezynfekujących dla Szpitala w Pilchowicach 24.11.2022
11:00:00
19/ZP/2022/U Dostawa produktów leczniczych - 3 zadania 10.10.2022
10:30:00
18/ZP/2022/K Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach- 7 zadań 11.08.2022
09:30:00
12/ZP/2022/U Dostawa produktów farmaceutycznych - 4 zadania 04.07.2022
10:30:00
10/ZP/2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach oraz dzierżawa analizatora- 14 zadań 20.06.2022
10:30:00
30/ZP/2021/U Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj - wybuduj - wyposaż oraz dostawa aparatu USG w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach" 12.01.2022
10:00:00
29/ZP/2021/K Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach 14.12.2021
10:00:00
23/ZP/2021/K Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach 16.11.2021
10:00:00
Poprzednie Następne