Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-NZ.261.66.2023.AR - Doposażenie laboratorium dydaktycznego "Laboratorium wodne mechaniki płynów" dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 24.08.2023, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

320001,72 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101 2023-08-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 77 2023-08-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 28 2023-08-11
Projekt umowy doc 94 2023-08-11
Wzór oferty doc 63 2023-08-11
Wzór protokołu odbioru docx 17 2023-08-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 37 2023-08-24