Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

sprzętmedyczny/277/2019 - Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 45 2019-07-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 114 2019-07-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2019-07-11
Załacznik nr 5 Warunki umowy docx 83 2019-07-11
Załącznik nr 1 Jednolity europejski dokument zamówienia docx 95 2019-07-11
Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy docx 50 2019-07-11
Załącznik nr 3 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza docx 37 2019-07-11
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach 3 w SIWZ pdf 129 2019-08-19
Powiadomienie o zmianach 2 w SIWZ pdf 51 2019-08-09
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 66 2019-07-31
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi nr 2 na pytania pdf 589 2019-08-19
Odpowiedzi na pytania pdf 1556 2019-08-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Sprostowanie do powiadomienia o wyborze oferty w Zadaniu nr 14 pdf 118 2019-10-08
Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zad 1_2_3_5_7_9_12_13_14_1 pdf 333 2019-09-30
Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 4_6_8_10_11_15_17_22_23 pdf 156 2019-09-12
Informacja z otwarcia ofert pdf 545 2019-08-29
Powiadomienie nr 3 o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 78 2019-08-26
Powiadomienie nr 2 o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 60 2019-08-19
Załacznik do odpowiedzi_Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 490 2019-08-09
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 52 2019-08-07
Załącznik nr 4 minimalne wymagania techniczne po zmianach docx 469 2019-07-31
Załącznik nr 5 Warunki umowy po zmianach docx 87 2019-07-31
Zalącznik nr 4 minimalne wymagania techniczne docx 437 2019-07-11
Załącznik nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 59 2019-07-11