Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
odczynniki+dzierżawa/299/2020 dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach 2020-02-28 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń