Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

sprzętmedyczny/277/2019 - Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".
sprzętmedyczny/277/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-08-29 10:00:00
2019-08-29 10:00:00
60 dni

: 2019-07-11 11:51:21
: Jastrzębska Anna