Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
sprzętmedyczny2/282/2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nr 2 . 2019-10-23 10:00:00
sprzętmedyczny/277/2019 Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". 2019-08-29 10:00:00
leki/270/2019 dostawy leków,materiałów opatrunkowych oraz szwów chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce 2019-07-16 10:00:00
drobny sprzęt med./266/2019 dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi 2019-07-05 10:00:00
klimatyzatory/275/2019 dostawa i montaż klimatyzatorów w Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach 2019-06-24 10:00:00
żywność/260/2019 dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce 2019-04-04 10:00:00
materace/231/2018 dostawa materacy przeciwodleżynowych do Szpitala SP ZOZ Siedlce 2018-08-31 10:00:00
środki do zmywarek/228/2018 dostawa środków do zmywarek oraz środków myjąco dezynfekujących łącznie z dzierżawą systemu dozującego 2018-07-31 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń