Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
termomodernizacja/326/2020 Termomodernizacja budynku administracyjnego SPZOZ Siedlce wraz z wymianą dachu 2020-08-27 10:00:00
RemontKilińskiego/319/2020 Docieplenie oraz remont dachu w budynku administracyjnym SP ZOZ Siedlce 2020-08-04 10:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
odpadymedyczne/317/2020 odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce 2020-07-01 10:00:00
odpadymedyczne/300/2020 odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce 2020-03-12 10:00:00