Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

76/2019 - Dostawa leków i wyrobów medycznych

Data publikacji: 15.10.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
230910,00 zł brutto
Zadanie 2 -
11923,00 zł brutto
Zadanie 3 -
1279,00 zł brutto
Zadanie 4 -
3038,00 zł brutto
Zadanie 5 -
8344118,00 zł brutto
Zadanie 6 -
3523824,00 zł brutto
Zadanie 7 -
1891558,00 zł brutto
Zadanie 8 -
292461,00 zł brutto
Zadanie 9 -
96876,00 zł brutto
Zadanie 10 -
19880,00 zł brutto
Zadanie 11 -
21601,00 zł brutto
Zadanie 12 -
748832,00 zł brutto
Zadanie 13 -
1733130,00 zł brutto
Zadanie 14 -
163296,00 zł brutto
Zadanie 15 -
886592,00 zł brutto
Zadanie 16 -
347,00 zł brutto
Zadanie 17 -
65,00 zł brutto
Zadanie 18 -
1453,00 zł brutto
Zadanie 19 -
84672,00 zł brutto
Zadanie 20 -
440820,00 zł brutto
Zadanie 21 -
14652,00 zł brutto
Zadanie 22 -
34700,00 zł brutto
Zadanie 23 -
123453,00 zł brutto
Zadanie 24 -
164940,00 zł brutto
Zadanie 25 -
113380,00 zł brutto
Zadanie 26 -
215972,00 zł brutto
Zadanie 27 -
31028,00 zł brutto
Zadanie 28 -
10908,00 zł brutto
Zadanie 29 -
233600,00 zł brutto
Zadanie 30 -
4623,00 zł brutto
Zadanie 31 -
648,00 zł brutto
Zadanie 32 -
38610,00 zł brutto
Zadanie 33 -
41539,00 zł brutto
Zadanie 34 -
5896800,00 zł brutto
Zadanie 35 -
1578528,00 zł brutto
Zadanie 36 -
6657820,00 zł brutto
Zadanie 37 -
21152,00 zł brutto
Zadanie 38 -
171511,00 zł brutto
Zadanie 39 -
32364,00 zł brutto
Zadanie 40 -
249026,00 zł brutto
Zadanie 41 -
393120,00 zł brutto
Zadanie 42 -
8273,00 zł brutto
Zadanie 43 -
14489,00 zł brutto
Zadanie 44 -
899880,00 zł brutto
Zadanie 45 -
100276,00 zł brutto
Zadanie 46 -
87858,00 zł brutto
Zadanie 47 -
857003,00 zł brutto
Zadanie 48 -
21168,00 zł brutto
Zadanie 49 -
3888,00 zł brutto
Zadanie 50 -
86400,00 zł brutto
Zadanie 51 -
178200,00 zł brutto
Zadanie 52 -
74690,00 zł brutto
Zadanie 53 -
1256500,00 zł brutto
Zadanie 54 -
62500,00 zł brutto
Zadanie 55 -
1145130,00 zł brutto
Zadanie 56 -
67213,00 zł brutto
Zadanie 57 -
948708,00 zł brutto
Zadanie 58 -
898,00 zł brutto
Zadanie 59 -
601590,00 zł brutto
Zadanie 60 -
37095,00 zł brutto
Zadanie 61 -
962,00 zł brutto
Zadanie 62 -
733483,00 zł brutto
Zadanie 63 -
10727,00 zł brutto
Zadanie 64 -
361973,00 zł brutto
Zadanie 65 -
173210,00 zł brutto
Zadanie 66 -
104224,00 zł brutto
Zadanie 67 -
2138,00 zł brutto
Zadanie 68 -
855000,00 zł brutto
Zadanie 69 -
2582287,00 zł brutto
Zadanie 70 -
519,00 zł brutto
Zadanie 71 -
7772,00 zł brutto
Zadanie 72 -
4164,00 zł brutto
Zadanie 73 -
52174,00 zł brutto
Zadanie 74 -
7658,00 zł brutto
Zadanie 75 -
26381,00 zł brutto
Zadanie 76 -
261,00 zł brutto
Zadanie 77 -
6050,00 zł brutto
Zadanie 78 -
292680,00 zł brutto
Zadanie 79 -
610200,00 zł brutto
Zadanie 80 -
151416,00 zł brutto
Zadanie 81 -
74081,00 zł brutto
Zadanie 82 -
1152800,00 zł brutto
Zadanie 83 -
214108,00 zł brutto
Zadanie 84 -
9840,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 1327 2019-09-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 75 2019-09-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-09-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-09-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-09-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-09-05
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 857 2019-09-05
wzór umowy doc 103 2019-09-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-09-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 33 2019-10-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu 76-2019 docx 24 2019-11-12
Informacja z otwarcia ofert doc 32 2019-10-17
76-2019 zmiana ogłoszenia pdf 67 2019-10-09
zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 14 2019-10-04
sprostowanie do SIWZ docx 13 2019-09-12