Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

76/2019 - Dostawa leków i wyrobów medycznych
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 1327 2019-09-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 75 2019-09-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-09-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-09-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-09-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-09-05
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 857 2019-09-05
wzór umowy doc 103 2019-09-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-09-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 33 2019-10-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
76-2019 zmiana ogłoszenia pdf 67 2019-10-09
Informacja z otwarcia ofert doc 32 2019-10-17
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu 76-2019 docx 24 2019-11-12
sprostowanie do SIWZ docx 13 2019-09-12
zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 14 2019-10-04