Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

76/2019 - Dostawa leków i wyrobów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i wyrobów medycznych
76/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-10-15 12:00:00
2019-10-15 12:15:00
2020-01-12

: 2019-09-05 10:51:56
: Laszkiewicz Ewelina