Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

80/2020/RPO - Dostawa zestawów do udrażniania dróg oddechowych oraz respiratorów stacjonarnych

Data publikacji: 18.09.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
280000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
70000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
80-2020 ogłoszenie pdf 139 2020-08-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
80-2020 SIWZ docx 99 2020-08-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
80-2020 Załacznik nr 1 - Formularz cenowy docx 60 2020-08-21
80-2020 Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza oferty docx 78 2020-08-21
80-2020 Załącznik nr 1.2 - Załącznik do formularza oferty docx 76 2020-08-21
80-2020 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 127 2020-08-21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 59 2020-08-21
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 96 2020-08-21
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 57 2020-08-21
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 docx 56 2020-08-21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 56 2020-08-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2020-09-18
Zmiana ogłoszenia II - 80 pdf 68 2020-09-15
Zapytania - 80 docx 59 2020-09-11
Zmiana terminu składania ofert - 80 docx 53 2020-09-10
Zmiana ogłoszenia - 80 pdf 68 2020-08-31
80-2020 wzór umowy - 26.08.2020 docx 117 2020-08-26
Sprostowanie i zmiana terminu składania ofert 26.08.2020 docx 54 2020-08-26