Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

15/SZ/2020/RPO - Dostawa zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

Data publikacji: 14.07.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
270000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
230000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 106 2020-06-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
15-2020 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy docx 60 2020-06-30
15-2020 Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza cenowego docx 95 2020-06-30
15-2020 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 127 2020-06-30
grupa kapitałowa docx 55 2020-06-30
Jedz - Załącznik nr 3 docx 78 2020-06-30
wzór umowy - Załacznik nr 5 docx 118 2020-06-30
Zalącznik 6a docx 57 2020-06-30
Załącznik 6b docx 53 2020-06-30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 60 2020-06-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15-SZ-2020-RPO docx 58 2021-08-11
Informacja z otwarcia ofert doc 58 2020-07-14
odpowiedzi na pytania doc 95 2020-07-07
ogłoszenie o zamówieniu docx 62 2020-06-30