Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

15/SZ/2020/RPO - Dostawa zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
15/SZ/2020/RPO
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-14 10:00:00
2020-07-14 10:15:00
2020-09-11

: 2020-06-30 10:08:32
: Czaczkowska Renata