Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-463/23 - Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-463/23
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.08.2023, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

107748,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 108 2023-08-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 262 2023-08-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_(2) (1) docx 83 2023-08-08
Wzór formularza oferty doc 82 2023-08-08
Wzór_umowy_-_dostawy doc 98 2023-08-08