Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

12/ZP/2021/U - Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia

Data publikacji: 08.11.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
83971,48 zł brutto
Zadanie 2 -
66693,79 zł brutto
Zadanie 3 -
91889,28 zł brutto
Zadanie 4 -
23988,46 zł brutto
Zadanie 5 -
50300,40 zł brutto
Zadanie 6 -
50544,00 zł brutto
Zadanie 7 -
18829,50 zł brutto
Zadanie 8 -
17386,11 zł brutto
Zadanie 9 -
68938,37 zł brutto
Zadanie 10 -
255017,26 zł brutto
Zadanie 11 -
53575,83 zł brutto
Zadanie 12 -
37548,52 zł brutto
Zadanie 13 -
139171,28 zł brutto
Zadanie 14 -
45533,99 zł brutto
Zadanie 15 -
17681,54 zł brutto
Zadanie 16 -
4661,99 zł brutto
Zadanie 17 -
20253,78 zł brutto
Zadanie 18 -
359820,01 zł brutto
Zadanie 19 -
4963,90 zł brutto
Zadanie 20 -
1209567,60 zł brutto
Zadanie 21 -
175266,56 zł brutto
Zadanie 22 -
1580083,36 zł brutto
Zadanie 23 -
97509,04 zł brutto
Zadanie 24 -
48801,44 zł brutto
Zadanie 25 -
64181,19 zł brutto
Zadanie 26 -
25440,15 zł brutto
Zadanie 27 -
1366,20 zł brutto
Zadanie 28 -
61831,15 zł brutto
Zadanie 29 -
114351,81 zł brutto
Zadanie 30 -
21918,55 zł brutto
Zadanie 31 -
45322,84 zł brutto
Zadanie 32 -
6663,80 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 566 2021-09-17
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 438 2021-09-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 86 2021-09-17
Wzór oferty na dostawy docx 37 2021-09-17
Załącznik nr 3 wzory umów 7z 61 2021-09-17
Załącznik nr 4 Arkusz Asortymentowo cenowy xlsx 298 2021-09-17
Załącznik nr 5 oświadczenie Grupa Kapitałowa docx 25 2021-09-17
Załącznik nr 6 oświadczenie o aktualności inform w JEDZ doc 42 2021-09-17
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zmiana w SWZ doprecyzowanie pdf 104 2021-10-29
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 247 2021-10-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o powtórzeniu czynności i unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej pdf 139 2021-12-17
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 192 2021-11-09
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 149 2021-11-08
Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia (procedura pełna) pdf 80 2021-10-20
ZMIANA Projektowane postanowienia umowy 7z 804 2021-10-20
ZMIANA Załącznik nr 4 Arkusz Asortymentowo cenowy xlsx 298 2021-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (procedura pełna) pdf 76 2021-10-19
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) pdf 141 2021-10-19
Informacja dla Wykonawców o przekazaniu ogłoszenia do publikacji pdf 136 2021-10-15