Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-47-2021 - Sukcesywne dostawy produktów do żywienia pozajelitowego

Data publikacji: 02.11.2021, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
56055,64 zł brutto
Zadanie 2 -
43175,69 zł brutto
Zadanie 3 -
94768,67 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54 2021-10-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 - Formularz oferty docx 25 2021-10-25
Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo -cenowy xlsx 19 2021-10-25
Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 27 2021-10-25
Zał. nr 4- Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 26 2021-10-25
Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy docx 37 2021-10-25
Zał. nr 6- Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych docx 48 2021-10-25
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 23 2021-10-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura upros docx 21 2021-11-04
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2021-11-02
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20 2021-11-02
ogłoszenie o zamówieniu pdf 117 2021-10-25