Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-47-2021 - Sukcesywne dostawy produktów do żywienia pozajelitowego

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy produktów do żywienia pozajelitowego
DZP-270-47-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-02 11:00:00
2021-11-02 11:30:00
2021-12-01

: 2021-10-25 09:42:04
: Perlińska Karolina